ICT LEADERS FINLANd

Artikkelit

Liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan hyviä käytäntöjä 2: Governance

syys 24, 2014 | ARTIKKELIT

Kirjoittajana Reino Myllymäki.

24.9.2014 ILFin keskustelutilaisuudessa listatuista käytännöistä poimin osan Governance-näkökulman alle.

IT-johtamismallin on mahdollistettava IT-palveluihin, tietojärjestelmiin ja kehittämiseen liittyvä keskustelu liiketoiminnan ja tietohallinnon/IT-palvelujen edustajien välillä. Keskustelun paikkoja on monenlaisia:

– Tietojärjestelmäkohtaiset ”ratkaisupäivät”
– Kehittämistyöpajat, joissa IT kuuntelee asiakasta ja tuo liiketoiminnalle proaktiivisesti esiin IT:n hyödyntämisen mahdollisuuksia
– Projektit
– Johtoryhmä.

Projektien yhteydessä keskustelua tapahtuu projektin johto- ja ohjausryhmissä, projektiryhmissä ja erilaisissa osaprojektiryhmissä. Tämä kuitenkin edellyttää, että johtamismalli mahdollistaa projektoinnin, mikä näköjään ei ole itsestään selvä asia.

Tutkimusten mukaan edelleen CIO:n mukana olo johtoryhmässä on epätodennäköisempää kuin todennäköisempää. Kysymys kuuluu: onko CIO:n kuuluminen johtoryhmän vakiokokoonpanoon merkki hyvästä keskusteluyhteydestä?

Toinen johtamismalliin liittyvä osa-alue, joka parantaa liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyötä, on kokonaisarkkitehtuuri, varsinkin jos siitä on onnistuttu tekemään sekä havainnollinen että käytännöllinen. Silloin se voi toimia keskustelun välineenä liiketoiminnan ja tietohallinnon välillä.