ICT LEADERS FINLANd

Tapahtumat

Kutsu ICT Leaders Finland ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 11.2.2021

tammi 27, 2021 | KOKOUKSET, TAPAHTUMAT

Tervetuloa ICT Leaders Finland ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen Online torstaina 11.2.2021

Kokous järjestetään online klo 17.00 alkaen. Linkki kokoukseen lähetetään ilmoittautuneille.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat:
 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään edellisen toimintavuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuskertomus
 6. päätetään edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelmatulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 10. valitaan yhdistyksen edustajat luottamustehtäviin
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Kokous on avoin kaikille ILF:n jäsenille.
Ilmoittautuminen on päättynyt.

Kokouksessa hyväksytty materiaalit on linkitetty kokouskutsun ko. kohtaan.

Huom. Online-kokous perustuu lakiin 677/2020, jonka mukaan 30.6.2021 asti ”yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä”

Tervetuloa!

ICT Leaders Finland ry hallitus