ICT LEADERS FINLANd

Ajankohtaista

Kutsu ICT Leaders Finland ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 17.2.2022

helmi 2, 2022 | Ajankohtaista, KOKOUKSET

Tervetuloa ICT Leaders Finland ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen torstaina 17.2.2022

Kokous järjestetään etätilaisuutena klo 17.00 alkaen. Linkki kokoukseen lähetetään ilmoittautuneille.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat:
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään edellisen toimintavuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuskertomus
 6. Päätetään edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 10. Valitaan yhdistyksen edustajat luottamustehtäviin
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Kokous on avoin kaikille ILF:n jäsenille.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Kokouksessa käsiteltävät materiaalit on linkitetty kokouskutsun ko. kohtaan.

Huom. Online-kokous perustuu lakiin 375/2021, jonka mukaan 30.6.2022 asti ”yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu yhdistyksen säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.”

Tervetuloa!

ICT Leaders Finland ry hallitus