ICT LEADERS FINLANd

Artikkelit

CIO jatkuvan muutoksen agenttina – CIO Agenda 2020+:n työstö alkoi

tammi 6, 2020 | ARTIKKELIT

Mikä on CIO Agenda?

CIO agenda on kokoelma aiheita, jotka ovat (tai joiden pitäisi olla) CIO:n työlistalla. Aiheet eivät putoa työlistalle taivaalta, vaan viitteitä niistä ilmenee liiketoiminnan tarpeista ja teknologian kehityksestä. Viitteet ja yhtymäkohdat tulee tiedostaa, aiheet pitää tunnistaa ja niistä pitää keskustella. Niiden tulee ohjata kyvykkyyksien kehittämistä sekä toimintaa.

ILF:n hallituksen kesken ajattelimme, että olisi hienoa, jos ILF voisi tarjota alustan tällaisen työlistan laatimiselle. Niinpä ICT Leaders Finlandin jäsenet ja ystävät aloittivat CIO Agenda 2020+ -tapahtumassa 14.11.2019 ILF:n CIO agendan työstämisen tuleville vuosille (näet tapahtuman ohjelman sekä alustuspuheevuorojen kalvot täältä). Sanottakoon heti alkuun, että valmista ei tullut eli mukaan pääsee vielä.

Minkälaisia asioita CIO:n työlistalla – tai agendalla – voisi sitten olla? On sanomattakin selvää, että kaikkien organisaatioiden ongelmat tai ongelmien kokoonpano eivät ole samoja. Joitakin kehityssuuntia on kuitenkin tunnistettavissa.

Yksi merkittävimmistä saattaa olla jatkuva muutos. Tutkimusten mukaan 80-90% IT:n toiminnasta on tänä päivänä sellaista, minkä ei perinteisesti katsota kuuluvan IT-yksikölle. IT:n rooli organisaation prosessien ja funktioiden kehittämisessä kasvaa alati. Usein IT-yksikkö kokoaa laajasta palveluntarjoajien joukosta organisaation tarpeisiin soveltuvat IT-palvelut yhdessä eri yksiköiden kanssa. Järjestelmien ja sovellusten omistajuus ei välttämättä ole enää IT-funktiossa, vaan yhä useammin liiketoiminnassa. IT:ltä vaaditaan myös vahvaa johtajuutta; on osattava tehokkaasti soveltaa teknologiaa liiketoiminnan kehittämisessä. Legacy-järjestelmät kuitenkin hidastavat ja estävät kehitystä ja uusien teknologioiden täysimittaista hyödyntämistä. Monesti legacy-järjestelmiin viitataan ns. Toxic IT:na.

Ensimmäinen työstösessio 14.11.2019

Agendan laatiminen aloitettiin marraskuun lopulla ILF:n konkareiden fasilitoimassa ja ILF:n varapuheenjohtajan, Pauli Wihurin suunnittelemassa ja isännöimässä interaktiivisessa työpajassa, jonka keskiössä olivat vahvasti osallistujien omat kokemukset  ja heidän kotiorganisaatioidensa päivänpolttavat aiheet.

Tapahtumaan osallistui 15 ennakkoluulotonta henkilöä, joita ei pelottanut pitkän työpäivän päätteeksi osallistua aktiivisuutta edellyttävään työpajaan keskustellakseen IT:n johtamiseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Interaktiivisuudellaan tapahtuma poikkesi ILF:n tavanomaisesta tapahtumaformaatista merkittävästi: ILF:n yleisö on tottunut kuuntelemaan ILF:n tapahtumissa korkeatasoisia, kansallisesti tunnettuja puhujia kertomassa IT:n johtamisesta omaan kokemukseen tai tutkittuun tietoon perustuen. Vaikka ILF:n tapahtumissa käydään lähestulkoon aina vilkasta keskustelua aiheista, tällä kertaa osallistujat päättäisivät itse, mistä keskusteltaisiin.

Ymmärrettävästi tunnelma tapahtuman alussa oli odottavainen. ILF:n puheenjohtaja Tomi Dahlbergin, Business Technology Forumin Katri Kolesnikin sekä KPMG:n Pauli Wihurin alustukset johdattivat osallistujien ajatukset aiheen äärelle. Tomi puhui tuttuun tyyliin tutkitusta tiedosta, Katri kertoi case esimerkkejä ajankohtaisten aiheiden täytäntöönpanosta organisaatioissa ja Pauli esitteli KPMG:n Harvey Nashin CIO Survey 2019:n tuloksia. Alustusten jälkeen alkoi itse työpaja. Paulin ohjeistamina osallistujat kirjasivat ensin itsenäisesti ajankohtaisia aiheita ylös, sitten tuotoksia jaettiin kahdenkeskisissä keskusteluissa. Jos keskustelutoveri oli oivaltanut jotain mikä ei itsellä ollut tullut mieleen, piti aihe varastaa omien aiheiden joukkoon. Aiheita varastettiinkin, mutta monet aiheet olivat myös molempien osapuolien tunnistamia.

Tämän jälkeen ryhmissä käsiteltiin ryhmän jäsenten tärkeimmiksi kokemia aiheita ja pureuduttiin niihin juurta jaksain: Miksi aihe on tärkeä? Mitä sillä tavoitellaan? Mitä toimenpiteitä pitää tehdä ja mitä kyvykkyyksiä pitää olla, jotta tavoite saavutetaan? Lopuksi osa aiheista esiteltiin yhteisesti. Ei liene yllätys, että aiheet kirvoittivat runsaasti keskustelua ja kaikkien tärkeiden aiheiden läpikäynnille oltaisiin tarvittu lisää aikaa.

Keskeisimmiksi tunnistetuissa aiheissa peräänkuulutettiin transformaatiokeskeistä johtajakulttuuria ja johdon ja liiketoiminnan tukemista rönsyjen välttämiseksi sekä korostettiin kokonaiskuvan ymmärtämisen ja yhteisten pelisääntöjen merkitystä esimerkiksi yhteisen terminologian sekä tietojen harmonisoinnin muodossa.

Jatkoa?

Illan päätteeksi puheenjohtaja Tomi Dahlberg esitti kysymyksen: miten pähkimme tätä asiaa jatkossa, ottaen huomioon, että universaalia CIO:ta ei ole ja ongelmat ovat tiettyyn pisteeseen asti organisaatiokohtaista? On itseisarvo päästä keskustelemaan vertaistensa kanssa, mutta voisimmeko yhdessä nostaa keskustelun päivänpolttavista aiheista seuraavalle tasolle?

Eräs ILF:n strategian osa-alueista on yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja sitä kautta osaamistason nostaminen. Jatkuvan muutoksen ollessa business as usual osaamisen kehittämistä ei voi lopettaa. Yhteinen CIO Agendamme voi samanaikaisesti kehittää osaamistamme sekä auttaa ohjaamaan huomiotamme niihin asioihina, joihin ehkä pitäisi keskittyä.

Kutsumme kaikki ILF:n jäsenet sekä muut aiheesta kiinnostuneet osallistumaan vastaisuudessa CIO Agenda 2020+:n työstöön!

Lisätietoja: Puheejohtaja Tomi Dahlberg,

Kirjoittaja: Emma Falck, tiedotusvastaava, ICT Leaders Finland ry