ICT LEADERS FINLANd

Tapahtumat

Kutsu ICT Leaders Finland ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 8.2.2024

helmi 19, 2024 | TAPAHTUMAT

Tervetuloa ICT Leaders Finland ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen torstaina 8.2.2024

Kempowerin tilat Karvaamokuja 2 A, Helsinki klo 17.30.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään edellisen toimintavuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuskertomus
 6. päätetään edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 10. valitaan yhdistyksen edustajat luottamustehtäviin
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kohdassa 11 käsitellään hallituksen ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamista. Hallitus esittää muutoksia sääntöjen pykäliin 9§ ja 11§. Esityksenä on, että jatkossa yhdistyksellä olisi kaksi varsinaista kokousta vuodessa nykyisen yhden sijaan.

Kokous on avoin kaikille ILF:n jäsenille.

Kokouksessa esitettävä materiaalit tullaan linkitettämään kokouskutsun ko. kohtaan. Tervetuloa!

ICT Leaders Finland ry hallitus